Resume

[jab_resume_box_header rsm_hdr_author_img=”2228″ rsm_hdr_typing=”Hayat Misyonum;” rsm_hdr_text_1=”Bütünsel sağlık ve zindeliklerini destekleyerek insanların yaşam enerjilerini güçlendirmek. Bunu yapmaları için yoğun tempolu günümüz yaşantısında kolayca hayata geçirilebilecek pratikler öğretmektir.” rsm_hdr_text_2=”

KURUMSAL EĞİTİMLERİM:
Pek çok firmadan çok olumlu geri bildirimler alan Çalışanların Mutluluğu eğitimlerim çalışanların;
• enerji ve motivasyonlarını sürekli olarak yüksek tutma
• duygusal empati kazandırarak kişiler arası anlaşmazlıkları azaltma
• bağışıklık sistemini güçlendirme, kilo kontrolü, sağlıklı uyku ile fiziksel sağlıklarını destekleme
• sezgisel zeka ve zihin gücünü kullanma becerilerini geliştirme
• konsantrasyon, hafıza ve karar alma yetilerini güçlendirme
• beyin kapasitesini daha etkin kullanma
• öfke ve duygu kontrolünü sağlama
• stres, anksiyete ve panik eşiklerini yükseltme
• zihinsel dinginlik sağlama, rahatlama
• farkındalıkla yaşama ve çalışma yetkinliklerini arttırma
becerilerini güçlendirir.

BİREYSEL ÇALIŞMALARIM:
Çalışmalarım duygusal dönüşüm ve farkındalıkla insanların yaşamlarında gerçek bir U-dönüşü sağlıyor.
Davranışsal kontrolden çok daha etkili olan bu yöntemle on yılı aşkın sürdürdüğüm çalışmalarımda farklı sorunlara beklentilerin çok ötesinde sonuçlar elde ediyorum.
Fiziksel sağlığımızdan, kariyer gelişimimize, ilişkilere kadar her şeyin arka planında duygularımız yatıyor. Bu yüzden Duygusal Detoks çalışmalarım hayatın her alanında iyileşme ve gelişme sağlıyor.
“][jab_resume_box_edu_job jab_dev_jobs_lftimg=”2481″ jab_dev_jobs_rhtimg=”2479″ jab_dev_jobs_title=”Uzmanlık Alanlarım” jab_dev_jobs_bar=”%5B%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Nefes%20Ko%C3%A7lu%C4%9Fu%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22%C3%87ocuk%20Nefes%20Ko%C3%A7lu%C4%9Fu%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Holoterapist%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Reiki%20Master%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Telkin%20Terapi%20Uzmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Kuantum%20%C5%9Eifa%20Uzmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Ya%C5%9Fam%20Ko%C3%A7lu%C4%9Fu%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22EFT%20Master%22%2C%22jab_dev_job_com%22%3A%22(Duygusal%20%C3%96zg%C3%BCrle%C5%9Fme%20Tekni%C4%9Fi)%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22NLP%20Uzmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%22%2C%22jab_dev_job_com%22%3A%22N%C3%B6rolinguistik%20Programlama%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Access%20Bars%20Uygulay%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%22%7D%5D”]

[jab_coach_slider_sec jab_coach_testi_sec_title=”Sizin İçin Yapabileceklerim;” jab_coach_testi_author=”2228″ jab_coach_srv_btnstyle=”1″ jab_coach_srvc_slides=”%5B%7B%22jab_coach_stye_srvc%22%3A%22%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_ttl%22%3A%22%C3%87ALI%C5%9EANLARIN%20MUTLULU%C4%9EU%22%2C%22jab_coach_srv_slid_subttl%22%3A%22Neredeyse%20t%C3%BCm%20g%C3%BCn%C3%BCn%C3%BCz%C3%BC%20ge%C3%A7irdi%C4%9Finiz%20i%C5%9F%20ortam%C4%B1n%C4%B1n%20enerjisi%20hem%20kurum%20hem%20de%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20hayati%20%C3%B6nem%20ta%C5%9F%C4%B1yor.%20Memnun%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20%3D%20memnun%20m%C3%BC%C5%9Fteri.%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20mutlulu%C4%9Funa%20yap%C4%B1lan%20yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20ba%C4%9Fl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2C%20verimlili%C4%9Fi%20ve%20karl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20artt%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20rakamlarla%20ortaya%20koyan%20pek%20%C3%A7ok%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20var.%20E%C4%9Fitimlerimin%20i%C3%A7eri%C4%9Finde%20etkisi%20kan%C4%B1tlanm%C4%B1%C5%9F%20farkl%C4%B1%20mod%C3%BCller%20var%20ve%20bunlar%20firman%C4%B1z%C4%B1n%20gereksinimlerine%20g%C3%B6re%20uyarlanabilir.%20%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btnttl%22%3A%22DETAYLAR%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btn_lnk%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.reyhanelmasri.com%2Fkurumsal%2F%22%2C%22jab_coach_srv_bgimg%22%3A%222305%22%7D%2C%7B%22jab_coach_stye_srvc%22%3A%22%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_ttl%22%3A%22DUYGUSAL%20DETOKS%22%2C%22jab_coach_srv_slid_subttl%22%3A%22Hayat%C4%B1%20%C3%A7ok%20daha%20mutlu%2C%20ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1%2C%20keyifli%2C%20sevgi%20dolu%20ya%C5%9Famay%C4%B1%20se%C3%A7meniz%20ger%C3%A7ekten%20m%C3%BCmk%C3%BCn.%20Buna%20engel%20olan%20i%C3%A7sel%20nedenleriniz%20neler%3F%20%C3%87o%C4%9Fu%20ki%C5%9Fi%20bunun%20fark%C4%B1nda%20bile%20de%C4%9Fil.%20Duygusal%20Detoks%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1nda%20d%C3%B6rt-be%C5%9F%20seans%20gibi%20k%C4%B1sa%20s%C3%BCrede%20%C3%B6ncelikle%20bu%20engelleri%20ke%C5%9Ffedip%20sonra%20detoksluyoruz.%20Kal%C4%B1c%C4%B1%20etki%20i%C3%A7in%20duygu%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelere%20s%C3%BCrekli%20bak%C4%B1m%20yapabilece%C4%9Finiz%20y%C3%B6ntemleri%20de%20payla%C5%9F%C4%B1yorum.%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btnttl%22%3A%22DETAYLAR%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btn_lnk%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.reyhanelmasri.com%2Fbireysel%2F%22%2C%22jab_coach_srv_bgimg%22%3A%222304%22%7D%5D”]