Ana Sayfa

[jab_coach_banner_sec jab_coach_point_title=”Reyhan Elmasri” jab_coach_point_sbtitle=”Kurumsal Eğitmen – Duygusal Detoks Uzmanı ve Yazar” jab_coach_point_sign=”2307″ jab_coach_point_bg_img=”2245″ jab_coach_point_lft_btn=”Referanslarım” jab_coach_point_lft_btn_url=”#” jab_coach_point_rht_btn=”Projelerim” jab_coach_point_rht_btn_url=”#”]
[jab_resume_box_header rsm_hdr_author_img=”2228″ rsm_hdr_typing=”Projelerimi Gerçekleştirirken Edindiğim Amaçlarım;” rsm_hdr_text_1=”Kurumsal Eğitimler & Bireysel Çalışmalar;” rsm_hdr_text_2=”KURUMSAL EĞİTİMLER:
Amacım çalışanların;
• enerji ve motivasyonlarını sürekli olarak yüksek tutma
• duygusal empati kazandırarak kişiler arası anlaşmazlıkları azaltma
• bağışıklık sistemini güçlendirme, kilo kontrolü, sağlıklı uyku ile fiziksel sağlıklarını destekleme
• sezgisel zeka ve zihin gücünü kullanma becerilerini geliştirme
• konsantrasyon, hafıza ve karar alma yetilerini güçlendirme
• öfke ve duygu kontrolünü sağlama
• stres, anksiyete ve panik eşiklerini yükseltme
• zihinsel dinginlik sağlama, rahatlama
• farkındalıkla yaşama ve çalışma yetkinliklerini arttırma
becerilerini geliştirmek
BİREYSEL ÇALIŞMALAR:
Kendini daha iyi hissetmek, yaşam enerjisini güçlendirmek, hedeflerine daha kolay ulaşmak, fobi ve travmalarından kurtulmak isteyen herkes için Duygusal Detoks.
Sadece bir kaç seansta sürdürülebilir iyileşme, gelişme ve duygusal farkındalık edinebilirsiniz.”]
[jab_resume_box_edu_job jab_dev_jobs_lftimg=”2254″ jab_dev_jobs_rhtimg=”2255″ jab_dev_jobs_title=”Uzmanlık Alanlarım” jab_dev_jobs_bar=”%5B%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Reiki%20Master%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Nefes%20Ko%C3%A7u%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22NLP%2C%20EFT%20Uygulay%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%22%7D%2C%7B%22jab_dev_job_ttl%22%3A%22Ya%C5%9Fam%20Ko%C3%A7u%22%7D%5D”]
[jab_resume_box_clients jab_dev_client_bar=”%5B%7B%22jab_dev_client_img%22%3A%222257%22%7D%2C%7B%22jab_dev_client_img%22%3A%222258%22%7D%5D” jab_dev_client_bar_hiden=”%5B%7B%22jab_dev_client_img%22%3A%222297%22%7D%5D”]
[jab_coach_testimonial_sec jab_coach_testi_sec_title=”Müşterilerimin Neler Düşündüğünü Görün,” jab_coach_testi_author=”2228″ jab_coach_testi_show_num=”4″]
[jab_coach_slider_sec jab_coach_testi_sec_title=”Sizin İçin Yapabileceklerim;” jab_coach_testi_author=”2228″ jab_coach_srv_btnstyle=”1″ jab_coach_srvc_slides=”%5B%7B%22jab_coach_stye_srvc%22%3A%22%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_ttl%22%3A%22Kurumsal%20E%C4%9Fitimler%22%2C%22jab_coach_srv_slid_subttl%22%3A%22Stresi%20%C3%96nleme%2C%20Ba%C5%9F%20Etme%20ve%20Giderme%20E%C4%9Fitimleri%2C%20Duygusal%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20i%C3%A7in%20Yap%C4%B1lmas%C4%B1%20Gerekenler%2C%20%C4%B0%C5%9F%20Hayat%C4%B1nda%20Duygusal%20Empatinin%20%C3%96nemi%2C%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%2C%20Beden%20-%20Zihin%20-%20Ruh%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20Pratik%20Uygulamalar%2C%20Nefesle%20Kaliteli%20Ya%C5%9Fam%2C%20Zihin%20G%C3%BCc%C3%BC%20ve%20Sezgisel%20Zeka%2C%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%20ile%20Bireysel%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirmekteyim.%20Detaylar%20i%C3%A7in%20Detaylar%20sayfas%C4%B1n%C4%B1%20ziyaret%20edin.%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btnttl%22%3A%22Detaylar%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btn_lnk%22%3A%22%23%22%2C%22jab_coach_srv_bgimg%22%3A%222305%22%7D%2C%7B%22jab_coach_stye_srvc%22%3A%22%20%22%2C%22jab_coach_srv_slid_ttl%22%3A%22Bireysel%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%20-%20Duygusal%20Detoks%22%2C%22jab_coach_srv_slid_subttl%22%3A%22Bireye%20%C3%B6zg%C3%BC%2C%20farkl%C4%B1%20teknikleri%20birle%C5%9Ftirerek%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20uygulamalarla%2C%20on%20y%C4%B1l%C4%B1%20a%C5%9Fk%C4%B1n%20deneyimimle%20insanlar%C4%B1n%20b%C3%BCt%C3%BCnsel%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20ve%20zindeli%C4%9Fini%20g%C3%BC%C3%A7lendirmeye%20devam%20ediyorum.%20Sadece%20y%C3%BCz%20y%C3%BCze%20de%C4%9Fil%20internet%20%C3%BCzerinden%20Hollanda%E2%80%99dan%20Japonya%E2%80%99ya%20kadar%20pek%20%C3%A7ok%20ki%C5%9Fiye%20ula%C5%9Ft%C4%B1m.%20Bunlardan%20biri%20ya%20da%20bir%20ka%C3%A7%C4%B1%20varsa%20sizin%20de%20duygusal%20detoksa%20ihtiyac%C4%B1n%C4%B1z%20var%20demektir.%20Se%C3%A7im%20sizin%3B%20bunlar%C4%B1%20ve%20izlerini%20ta%C5%9F%C4%B1mak%20ya%20da%20Duygusal%20Detoks%20ile%20ya%C5%9Fama%20fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20ve%20keyifle%20devam%20etmek%20sizin%20elinizde.%20Daha%20fazla%20bilgi%20i%C3%A7in%20detaylar%C4%B1%20ziyaret%20edin.%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btnttl%22%3A%22Detaylar%22%2C%22jab_coach_srv_slid_btn_lnk%22%3A%22%23%22%2C%22jab_coach_srv_bgimg%22%3A%222304%22%7D%5D”]
[jab_blog_sec jab_dev_blog_avtrimg=”2228″ number=”4″ jab_btnttl=”Bloğumu Ziyaret Edin.” jab_btnurl=”#” jab_dev_blog_ftbtn=”1″ jab_dev_blog_btnstyle=”1″ jab_dev_blog_inpd=”1″]
[jab_contact_sec jab_dev_con_ttl=”Benimle İletişimde Kalın,” jab_dev_con_avatar=”2228″ jab_dev_con_right_map_lat=”41.0052367″ jab_dev_con_right_map_long=”28.8720968″ jab_dev_con_left_mod=”Şuan Neredeyim ?” jab_dev_con_right_mod=”İletişimden Çekinmeyin,” jab_dev_con_right_mod_btn=”Bana Ulaşın” jab_dev_con_right_mod_mail=”reyhan@duygusaldetoks.com” jab_dev_con_right_add_title=”Adreslerim;” jab_dev_con_right_daddress_txt=”İstanbul / Türkiye
Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri” jab_dev_con_right_p_e_ttile=”Telefon;” jab_dev_con_right_p_e_num=”+90 534 980 8468″ jab_dev_con_right_email_ttl=”E-Posta” jab_dev_con_right_email_id=”reyhan@duygusaldetoks.com” jab_dev_con_right_follow_ttl=”Beni Takip Etmeyi Unutmayın,” jab_dev_follow_links=”%5B%7B%22jab_dev_srv_ic_clas%22%3A%22facebook%22%2C%22jab_dev_srv_soc_lnk%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDuygusalDetoks%22%7D%2C%7B%22jab_dev_srv_ic_clas%22%3A%22twitter%22%2C%22jab_dev_srv_soc_lnk%22%3A%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fduygusaldetoks%22%7D%2C%7B%22jab_dev_srv_ic_clas%22%3A%22linkedin%22%2C%22jab_dev_srv_soc_lnk%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Freyhanelmasri%2F%22%7D%2C%7B%22jab_dev_srv_ic_clas%22%3A%22instagram%22%2C%22jab_dev_srv_soc_lnk%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fduygusaldetoks_%2F%22%7D%2C%7B%22jab_dev_srv_ic_clas%22%3A%22youtube%22%2C%22jab_dev_srv_soc_lnk%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC2pJD85JL8NybcJa7cmSs7w%22%7D%5D” jab_dev_cont_btnstyle=”1″]